KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat BiiSafe Oy:n (jäljempänä ”BiiSafe”) internetsivua www.biisafe.com (jäljempänä ”Internetsivu”). Käyttäjiä (jäljempänä ”Käyttäjä”) kehotetaan lukemaan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Internetsivun käyttämistä. Käyttämällä tätä Internetsivua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

Oikeus käyttää Internetsivua

Tätä Internetsivua voidaan käyttää vain informatiivisiin tarkoituksiin. Tällä Internetsivulla julkaistu sisältö, kuten tekstit, ohjelmistot, tekniset piirustukset, asetukset, grafiikat, kuvat ja muut tiedostot sekä niiden valikoima, muotoilu ja asettelu (jäljempänä ”Materiaalit”), kuuluu BiiSafelle tai sen lisenssinsaajalle tai -saajille. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttäjällä on oikeus käyttää ja tarkastella tätä Internetsivua sekä oikeus tarkastella ja ladata Materiaalia vain henkilökohtaisiin, ei -kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä voi katsella, selata ja tulostaa tämän Internetsivun sisältöä henkilökohtaiseen käyttöönsä. Materiaaleja ei tule muokata, kopioida, esittää, välittää tai jakaa julkisesti millään tavalla tai muuten käyttää julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman BiiSafen etukäteistä kirjallista lupaa. Materiaaleja voidaan kuitenkin käyttää journalistisiin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin edellyttäen, että Materiaalien käytön yhteydessä ilmaistaan lähde.

Käyttäjä vastaa Internetsivun kautta lähetetyn tiedon oikeellisuudesta ja saapumisesta. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä laitonta tai epäasiallista materiaalia tälle Internetsivulle. Käyttäjän tulee varmistaa, että mikään Internetsivulle lähetetty materiaali ei sisällä viruksia, muita haittaohjelmia tai haitallista sisältöä.

Henkilötietojen käsittely

BiiSafe voi kerätä Internetsivun kautta henkilötietoja, kuten Käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen. BiiSafe käsittelee kaikkia Internetsivun kautta toimitettuja tietoja kulloinkin soveltuvan henkilötieto lainsäädännön mukaisesti. Tiedot tallennetaan BiiSafen rekisteriin.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään esimerkiksi palautteen ja kommenttien käsittelemiseen sekä BiiSafen ja sen Internetsivun toiminnan ja toimintojen kehittämiseen. BiiSafella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on myös oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja sekä käyttää kyseisiä tietoja aiheellisiin tarkoituksiin (kuten suoramarkkinointiin) kulloinkin soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on lakiin perustuva oikeus kieltää henkilötietojensa suoramainontaan, etämyyntiin sekä muuhun suoramarkkinointiin.

Evästeet

BiiSafe käyttää väliaikaisia evästeitä Internetsivullaan tehdäkseen Käyttäjän vierailusta BiiSafen Internetsivulla mahdollisimman sujuvaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät Käyttäjän Internetsivuja koskevia selaintietoja ja jotka sijaitsevat Käyttäjän selaushistoriassa. Evästeiden avulla BiiSafe voi tunnistaa Internetsivulla usein käyvät vierailijat, tehdä Käyttäjän kirjautumisesta helpompaa ja koota tietoja Käyttäjästä. Näiden tietojen avulla BiiSafe voi jatkuvasti parantaa Internetsivunsa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Mikäli Käyttäjä ei halua BiiSafen keräävän yllämainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen. Evästeet voivat kuitenkin olla välttämätön edellytys joidenkin BiiSafen Materiaalien ja Internetsivun toiminnalle.

Immateriaalioikeudet

Internetsivun ja sen sisältämien Materiaalien tekijänoikeuksia suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait ja -sopimukset. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tekijänoikeuslakeja käyttäessään Internetsivuja tai tarkastellessaan Materiaaleja sekä estää Materiaalienoikeudeton kopioiminen.

Kaikki Internetsivuun ja Materiaaleihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domainnimet, toiminimet, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) säilyvät BiiSafella tai sen lisenssinsaajalla tai -saajilla. BiiSafe ei luovuta Käyttäjälle mitään välittömiä tai välillisiä oikeuksia mihinkään Internetsivuun ja/tai Materiaaleihin liittyviin immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit ulkoisille internetsivuille

BiiSafe saattaa sisällyttää Internetsivullensa linkkejä kolmansien tahojen ylläpitämille internetsivuille. Kyseisten linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois tältä Internetsivulta. BiiSafe ei valvo eikä tarkista ulkoisten internetsivustojen sisältöä eikä BiiSafe vastaa ulkoisten internetsivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitettyjen internetsivustojen käyttöehtoihin ja -ohjeisiin ennen kyseisten sivustojen käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internetsivustoja omalla vastuullaan.

Sivustoihin linkittäminen ei sinällään tarkoita, että BiiSafen omistaisi kyseisen internetsivun tai tukisi sitä tai hyväksyisi linkitetyn internetsivun sisällön. Linkittäminen ei myöskään tarkoita sitä, että BiiSafella olisi oikeus käyttää mitään tavaramerkkiä, toiminimeä tai tekijänoikeudella suojattua sisältöä, jota voidaan tarkastella kyseisten linkki en kautta, eikä sitä, että linkitetyn internetsivun omistajalla olisi oikeus käyttää mitään BiiSafen tai sen lisenssinsaajan tai -saajien tai sen osakkuusyhtiöiden tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, toiminimiä, domainnimiä, tekijänoikeuksia tai Materiaaleja.

Ulkoiset linkit Internetsivuille

Muille internetsivuille voidaan sisällyttää linkki tälle Internetsivulle hyvien toimintatapojen mukaisesti. Muulta internetsivulta linkitetty Internetsivun sivu tulee esittää selaimessa kokonaisuudessaan ja samalla tavalla kuin Internetsivulla. Internetsivulle johtava linkki on Biisafen vaatimuksesta poistettava.

Muutokset

BiiSafe varaa itselleen oikeuden muuttaa ja muokata näitä Käyttöehtoja sekä lisätä tai poistaa minkä tahansa näiden Käyttöehtojen osan kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti. Kaikki näihin Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan sen jälkeen kun niistä on ilmoitettu Internetsivulla. Internetsivun käyttäminen Käyttöehtojen muutoksen jälkeen ilmaisee kyseisen muutoksen hyväksymisen.

Vastuunrajoitus

BiiSafe pyrkii kaikin tavoin välittämään vain luotettavaa ja oikeaa tietoa, mutta se ei kuitenkaan takaa Internetsivulla esitetyn tai sen kautta saadun tiedon luotettavuutta tai oikeellisuutta. Materiaalit voivat sisältää epätarkkuuksia ja kirjoitusvirheitä. Kaikki sisältö, Internetsivu ja Materiaalit tarjotaan käyttöön ”sellaisina kuin ne ovat”.

BiiSafe pyrkii kaikin tavoin takaamaan Internetsivun toiminnan, mutta se ei takaa Internetsivun saatavuutta. BiiSafe varaa itselleen oikeuden tehdä jatkuvasti muutoksia Internetsivuun.

BiiSafe ei vastaa mistään välittömästi tai välillisesti Internetsivun tai sillä julkaistujen Materiaalien käytöstä tai Internetsivulle tai Materiaaleihin pääsyn estymisestä aiheutuvista vahingoista.

 

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäädökset.

Mikäli BiiSafe ja Käyttäjä eivät kykene sopimaan riitaansa neuvottelemalla, kyseinen riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Nämä Käyttöehdot eivät rajoita niitä kuluttaja-asemaan perustuvia oikeuksia, joita Käyttäjällä on soveltuvan ja pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla.

Copyright © 2018 BiiSafe Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
BiiSafe Oy. 01510 Vantaa, Finland.